Accessibility
Link Wentworth

13 14 21

02 4726 5500

News

COVID-19 Vaccination Clinic in Ryde and Hornsby

In partnership with the Sydney North Health Network, Link Wentworth has organised two Pfizer vaccination clinics for our residents and families. Details listed below.

RYDE

Date: 21 October & 11 November 2021

Time: 10am to 12pm

Location: Community Room at 291-299 Blaxland Road and 10-12  Kulgoa Avenue, Ryde

CLICK HERE TO VIEW THE FLYER.

HORNSBY

Date: 28 October & 18 November 2021

Time: 10am to 12pm

Location: Community Room located at 41-43 Myra St and 47-49 Balmoral St, Wahroonga

CLICK HERE TO VIEW THE FLYER.

Important information

  • Bookings are essential
  • Children between 12 – 16 years must have a parent or guardian attend
  • Transportation options available
  • If you are feeling unwell please do not attend the vaccination clinic and get tested immediately

Please call 9412 5111 or email communityengagement@linkwentworth.org.au to register your interest.

Translations

新冠肺炎疫苗接种诊所

Link Wentworth与Sydney North Health Network合作,为我们的居民和家庭安排了接种辉瑞疫苗的诊所。可免费提供前往诊所的交通服务。

如需登记,请致电9412 5111或发送电子邮件至communityengagement@linkwentworth.org.au。

COVID-19 예방접종 클리닉

Link Wentworth는 Sydney North Health Network와 협력하여 거주자와 가족을 위한 화이자 예방접종 클리닉을 개설했습니다. 클리닉까지 무료 교통편이 제공됩니다. 등록하려면 9412 5111로 전화하거나 communityengagement@linkwentworth.org.au로 이메일을 보내십시오.

COVID-19-Ի ՊԱՏՎԱՍՏՄԱՆ ԿԼԻՆԻԿԱ

Link Wentworth-ը ստեղծել է Pfizer պատվաստանյութի կլինիկա մեր բնակիչների և ընտանիքների համար՝ Սիդնեյի Հյուսիսային առողջապահական ցանցի հետ համատեղ: Գործում է անվճար տեղափոխում դեպի կլինիկա: Գրանցվելու համար զանգահարեք 9412 5111 կամ նամակ ուղարկեք communityengagement@linkwentworth.org.au էլեկտրոնային փոստով:

کلینیک واکسیناسیون کووید-19

ما در سازمان Link Wentworth با همکاری شبکه بهداشت شمال سیدنی، یک کلینیک واکسیناسیون فایزر را برای ساکنان خودمان و خانواده‌های آنها برپا کرده‌ایم. سرویس حمل و نقل رایگان به محل کلینیک مهیا شده است. برای ثبت‌نام با شماره 9412 5111 تماس بگیرید یا با ایمیل communityengagement@linkwentworth.org.au مکاتبه کنید.